PERSONEL YÖNETİMİ VE TEŞKİLATLANMA ÇALIŞTAYI

FAALİYETLER 20.2.2018 16:40:34

   Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının vizyonu ve görev ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen mevzuat çalışmalarında etkinliğin arttırılması, eksikliklerin tespit edilmesi ve bu kapsamda gelinen noktanın paylaşımı maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı ile koordineli olarak 08-10 Ocak 2018 tarihleri arasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi (JSGA) Başkanlığı tarafından “Personel Yönetimi ve Teşkilatlanma Çalıştayı” düzenlenmiştir.

   Çalıştay faaliyetine; İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı (Personel Başkanlığı, Mali Hizmetler Birim Başkanlığı,  Asayiş Başkanlığı, Eğt.D.Bşk.lığı, Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, Strtj.ve Dış İlş.Bşk.lığı, Krim.D.Bşk.lığı, Hvcl.D.Bşk.lığı, İsth.Bşk.lığı, Lojistik K.lığı, Tek. ve Yrd.Snf.Eğit.Mrk.K.lığı, J.Komd. ve Eğt.Mrk.K.lığı/FOÇA, J.İsth.Ok.K.lığı), Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi, Polis Akademisi ve TOBB Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve Savunma ve Destek Hizmetleri Sendikasından çeşitli unvanlarda akademik personel ve temsilciler katılmıştır.

Fotoğraflar

1 2 3 3 3 3 5


20.2.2018 16:40:34