Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Etik Kurulu


AMAÇ

Etik Kurulunun amacı; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel, öğrenci ve kursiyerlerinin ve bağlı birimlerinin bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerinde, toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde etik ilkelere uyulmasını sağlamak, mevcut ilke ve kurallar çerçevesinde görüş bildirmek, gerektiğinde yeni ilke ve kurallar oluşturmak, JSGA Başkanlığı Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Etik Kurulu Görevleri ;

 

1) JSGA Başkanlığı personeli ile öğrenci ve kursiyerlerinin ve bağlı birimlerin bilim, yayın,eğitim-öğretim ve hizmet etkinlikleri ile toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde ortaya çıkan etik sorunlarda, etik davranış ilkeleri ve kuralları doğrultusunda, yeterli ve inandırıcı kanıtlara dayalı değerlendirme yapmak ve görüş bildirmek,

2) Gerektiğinde yeni ilke ve kurallar oluşturmak,

3) Etik ilke ve kuralların uygulanma yöntemlerini belirlemek,

4) JSGA Başkanlığında temel alınacak etik ilkeleri ve politikaları geliştirmek,

5) JSGA Başkanlığında etik yaşam kültürünün yaygınlaşması ve etik duyarlılık kazanılması için araştırma, yayın ve meslek etiği eğitimi ve benzeri çalışmaları düzenlemek,

6) Gerekli görüldüğü takdirde uzman etik kurullarının ya da alt komisyonların oluşturulması için Başkanlığa öneride bulunmak,

7) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak ile görevlidir.

 

Başvuru Usulü

Etik Kuruluna başvurular “Etik Kurulu Onay Belgesi Başvuru Kontrol Listesi” tamamlandıktan sonra “Etik Kurulu Proje/Tez Tanıtım Belgesi” ile Etik Kurulu Sekretaryası aracılığıyla gerçekleştirilir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı
06805 Beytepe, Çankaya/ANKARA
Tel: 0 (312) 464 74 74 (Santral)
Fax: 0 (312) 464 46 77

86 people are visiting the website at the moment.

GCGA© 2016-2019. All rights reserved.