Eğitim Merkezi Komutanlığı


EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞININ TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

*  Öğretim Başkanlığının faaliyetlerini koordine etmek,

*  Bünyesinde eğitim gören subay ve astsubay öğrenci ve kursiyerlerin işlemlerini takip etmek,

*  Akademide düzenlenen kurslara ilişkin planlamaların ilgili birimlerle koordineli olarak yapılması ve kurslar başlamadan önce gerekli hazırlıkların tamamlanmasını takip ve kontrol etmek, 

*  Eğitim Merkezi Komutanlığındaki öğrencilerin iaşe, ibate, mali ve diğer ihtiyaçlarının sağlanmasını takip ve kontrol etmek,

*   Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amacına uygun bir şekilde icrasını sağlayacak ve eğitim öğretim yapılan mekanların fiziksel kapasitesini artıracak tedbirleri yetkisi dahilinde almak, üst makam onayı gerektiren hallerde başkanlığa teklifte bulunmak, 

*   Kursiyer ve öğrencilerin disiplin amiri olarak gerekli tedbirleri alarak disiplinsizliğe engel olmak, eğitim öğretime katılım durumlarını takip etmek,

*   Eğitim ve öğretim faaliyeti sonucunda anket uygulamasının yapılmasını ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, kendi görev alanı ile ilgili olarak tespit edilen sonuçlara ilişkin gerekli önlemleri almak veya bu konularda tekliflerde bulunmak,

*   Özlük işlemlerinin yürütülmesini takip etmek,

*   Güvenlik konularına ilişkin olarak karargâh, personel emniyeti, evrak, döküman emniyeti ile ilgili hususları sürekli kontrol ederek, emrindeki personel marifetiyle gerekl tedbirleri almak veya başkanlığa teklifte bulunmak,

*   Eğitim Merkezi Komutanlığının ihtiyaçlarının tespitini sağlamak ve bu konuda teklifte bulunmak, 

*   Eğitim-öğretim görmek üzere Akademi emrine giren yabancı uyruklu öğrenci ve kursiyerlere ilişkin işlemlerin yürütülmesini takip etmek,

*   Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak ile görevlidir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı
06805 Beytepe, Çankaya/ANKARA
Tel: 0 (312) 464 74 74 (Santral)
Fax: 0 (312) 464 46 77

Şu anda siteyi 97 kişi ziyaret etmektedir.

JSGA© 2016-2019. Tüm hakları saklıdır.