VİZYON, MİSYON VE VAZİFE


      VİZYON

   Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının geleceği olan personel yetiştirmek suretiyle önemli bir görevi yerine getirmektedir. Dolayısıyla stratejik yönetim anlayışının hâkim olduğu bir idare şekli esas olmakla birlikte, ulaşmayı istediği hedeflerinin bulunması önem arz etmektedir. Vizyon bugünden yarına ne olmayı istediğimizi anlatan bir kavramdır. Bu bakımdan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin vizyonu bu hedefleri kapsayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu kapsamda vizyonumuz;

   Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının ihtiyaç duyduğu üstün nitelikli subay, astsubay ve diğer personeli yetiştiren, ulusal ve uluslararası alanda saygın ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

   

    MİSYON

   Misyon; bir kuruluşun ne yaptığını ve nasıl yaptığını, kimin için yaptığını açıkça ifade eden bir kavramdır. Bu tanımdan hareketle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin misyonu:

   Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının subay ve astsubay ve diğer personel ihtiyacını karşılamak, meslek içi, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve yayın yapmaktır.

   

    VAZİFE

   a.    Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının subay ve astsubay ve diğer personel ihtiyacını karşılamak, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak,

   b.   Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ihtiyaç duyulan alan ve branşlarda meslek içi kurslar düzenlemek,

   c.   Uzman erbaşlar ile sözleşmeli er ve erbaşların eğitimine yönelik ilke ve standartları belirlemektir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı
06805 Beytepe, Çankaya/ANKARA
Tel: 0 (312) 464 74 74 (Santral)
Fax: 0 (312) 464 46 77

Şu anda siteyi 96 kişi ziyaret etmektedir.

JSGA© 2016-2019. Tüm hakları saklıdır.