Karadeniz'e Sahildar Devletler Sınır/Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu (BSCF)

BSCF Liderler Toplantıları, Türkiye’nin girişimi ve öncülüğünde Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın katılımı ile 2000 yılında başlatılmıştır.

07 – 09 Kasım 2006 tarihleri arasında İstanbul’da icra edilen 7. Karadeniz’e Sahildar Devletler Sınır/Sahil Güvenlik Liderleri Toplantısı'nda alınan karar çerçevesinde imzalanan anlaşmayla “Karadeniz’e Sahildar Devletler Sınır/Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu (BSCF)” kurulmuştur.

BCSF’nin kuruluş amaçlarından bazıları şöyledir:

- Bölgedeki barış ve istikrarı, Karadeniz’e sahildar Devletler arasındaki güven ve güvenlik temelinde geliştirmek,

- Deniz yoluyla gerçekleştirilen uyuşturucu madde, psikotropik maddeler ile bunların türevleri, mühimmat, patlayıcı, zehirli, ağır radyoaktif maddeler ve petrol kaçakçılığını, düzensiz göç, terörizm ve diğer yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla tarafların Sınır/Sahil Güvenlik Teşkilatları arasında mevcut işbirliğini geliştirmek ve Karadeniz’deki seyir emniyeti ve güvenliğini güçlendirmek,

- Karadeniz’in doğal kaynaklarının korunması ve balıkçılık kurallarının ihlalinin ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla işbirliği tesis etmek, arama kurtarma faaliyetlerini yakın koordine ve işbirliği ile daha etkin hale getirmek.

BSCF anlaşması kapsamında üye devletler arasında her yıl aşağıdaki faaliyetler düzenlenmektedir:

- Birlik, Karargâh ve Kurumlar arası ziyaretler,

- İkili/Çok Taraflı Toplantılar,

- Tatbikatlara gözlemci gönderilmesi,

- İlgili devletlerin personeline Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında Sahil Güvenlik görevlerine yönelik eğitim verilmesi,

- Personel mübadelesi,

- Botların karşılıklı liman ziyaretleri.

BSCF kapsamında “17’nci Liderler Toplantısı” 29 Kasım-01 Aralık 2016 tarihleri arasında Burgaz/Bulgaristan’da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantı ile BSCF dönem başkanlığı Rusya Federasyonu’ndan Bulgaristan’a devredilmiştir.

BSCF faaliyetleri kapsamında Türkiye’de “Karadeniz’de Deniz Güvenliği ve Seyir Emniyeti”, Bulgaristan’da “Harekâta Yönelik Durum Analizi ve Bilgi Değişiminin Geliştirilmesi”, Romanya’da “Yasadışı Faaliyetlerin Erken Teşhisine Yönelik Ortak Bir Sistem Geliştirilmesi” ve Rusya Federasyonu’nda "Otomatik Bilgi Değişim Sistemi (AIES) Üzerinden Bilgi Değişimi ve Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi” konulu BSCF Çalışma Grubu Toplantıları da icra edilmektedir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı
06805 Beytepe, Çankaya/ANKARA
Tel: 0 (312) 464 74 74 (Santral)
Fax: 0 (312) 464 46 77

Şu anda siteyi 82 kişi ziyaret etmektedir.

JSGA© 2016-2019. Tüm hakları saklıdır.